Training Complexe scheidingen

Training Complexe scheidingen

Doel

Complexe echtscheidingen kunnen erg moeilijk zijn om te behandelen in je werk. Het kan frustrerend zijn en je kunt hopeloos vastzitten. In deze training krijg je inzicht in de landelijke werkwijze complexe echtscheidingen en de praktische toepassing ervan. Je leert en ervaart over de gevolgen van complexe echtscheidingen voor kinderen en krijgt en oefent met handvatten hoe om te gaan met ouders in een complexe echtscheidingssituatie. Denk hierbij aan meerzijdige partijdigheid en analyse van partnergeweld en omgaan psychische problemen. Doel van de training is dat je als jeugdbeschermer, lokaal team medewerker en maatschappelijk werker verder komt in de samenwerking met ouders en wellicht opnieuw in overleg kunt gaan met de rechter om te kijken naar de afspraken en omgangsregeling.

Dit leer je

  • Positioneren en verhelderen van eigen rol als professional
  • Kennis over de escalatieladder en vaardigheden in toepassen daarvan
  • Kunnen herkennen van destructieve communicatiepatronen en interveniëren daarin
  • Verkrijgen van handvatten in hoe om te gaan met verschillende vormen van weerstand
  • Vaardigheden in het voeren van het eerste gesprek met ouders
  • Gesprekstechnieken voor ouders met een licht verstandelijke beperking in scheiding
  • Vergroten van kennis over rouwproces, loyaliteitsconflict en signalen van kinderen
  • Er wordt uitleg gegeven over gespreksvoering met kinderen in een vechtscheidingssituatie en daarmee geoefend

Doelgroep

Lokale sociale teams, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers

Duur en inzet

4 dagdelen, 1 trainer en op 1 dagdeel 2 acteurs

Accreditatie

SKJ en Registerplein aangevraagd