Training Signaleren, handelen volgens de meldcode en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Training Signaleren, werken met de meldcode en bespreekbaar maken van een vermoeden van kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingevoerd. Vanaf 1 januari 2019 is de wet meldcode aangescherpt. Lees hieronder wat er voor u gaat veranderen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Doel

Als professional die met mensen werkt (jong, puber, oud, volwassen, uit een ander land) kom je situaties tegen die zorgelijk zijn. Het is goed om te weten welke signalen je zou kunnen zien en hoe je deze kunt duiden. In deze training leer je dat, samen met hoe je vervolgens moet handelen volgens de meldcode. En natuurlijk hoe je dit bespreekbaar maakt met de ouders, het kind, de oudere, de partners. Naar welke hulpverleners je hen kan verwijzen of misschien moet verwijzen als zij niet willen en er wel hulp nodig is.

Dit leer je

  • Het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van huiselijk geweld
  • Zorgvuldig omgaan met delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier
  • Handelen volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Een basishouding te hebben die laagdrempelig is en contact bevordert
  • Zorgen bespreekbaar maken met de betrokkenen
  • Betrokkenen begeleiden naar hulp of Veilig Thuis

Doelgroep

De training is voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

Duur en inzet

3 dagdelen en 1 trainer, 1 acteur

Accreditatie

SKJ aangevraagd, Registerplein aangevraagd