Training Veiligheid borgen na huiselijk geweld voor lokale teams

Training Veiligheid borgen na huiselijk geweld voor lokale teams

Doel

Je bent er voor een gezin en weet dat er iets speelt. Je vermoed dat er geweld tussen de ouders speelt en misschien ook wel naar de kinderen toe. Je hebt het al bij Veilig Thuis gemeld, maar jullie zijn overeen gekomen dat jullie team de casus oppakt. Dus je moet met de ouders in gesprek komen en het bespreekbaar maken en afspraken maken over veiligheid. In deze training gaan we met een acteur aan gespreksvoering, we kijken nader naar de analyse van partnergeweld en meerzijdige partijdigheid. Je leert over triggers en biologische aspecten van geweld. En je maakt een veiligheidsplan dat je samen met andere betrokkenen rond het gezin borgt.

Dit leer je

  • Analyse van partnergeweld
  • Biologische aspecten van geweld en triggers
  • Meerzijdige partijdigheid
  • Gespreksvoering met ouders en kinderen
  • Veiligheidsafspraken maken
  • Veiligheidsplan en consequenties
  • Samenwerken met andere ketenpartners

Doelgroep

Lokale sociale teams, lokale jeugdteams

Duur

3 dagdelen, 1 trainer en 1 acteur op 1 dagdeel

Accreditatie

SKJ, Registerplein aangevraagd

Op aanvraag