Training Een kind steunen na huiselijk geweld

Training Een kind steunen na huiselijk geweld

Doel

Stel dat je een kind in de klas of in je omgeving hebt waarvan tussen de ouders thuis huiselijk geweld speelt. Dan zou je het liefst zelf iets willen kunnen doen. In deze training krijg je daarvoor de handvatten. Het doel is het voorkomen van verdere schade voor kinderen die getuige zijn of waren van geweld tussen hun ouders. Dat ouders weer de verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van hun kinderen. Je gaat steun organiseren in de omgeving van het kind en je leert het kind zelf zijn of haar mogelijkheden om hulp, zorg of afleiding te krijgen te vergroten.

Dit leer je

  • Kennis van de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen
  • Risico- en beschermende factoren
  • Kennis over sociale steun, veerkracht en coping
  • Drempels herkennen en overwinnen om het gesprek met ouders en kind aan te gaan
  • Handvatten voor gesprekken met kinderen en ouders en uitproberen met een acteur
  • Kennis van een veiligheidsplan en hoe je afspraken hierover maakt

Doelgroep

Leerkrachten van basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, lokale sociale teams, fysiotherapeuten. Andere professionals die met kinderen en jonge adolescenten werken.

Duur en inzet

3 dagdelen, 1 trainer en 1 acteur

Accreditatie

Op aanvraag