Persoonlijk

Werken, samenleven en opvoeden. Het volle leven kan overlopen. En ja, ook bij mij thuis ‘knalt’ het wel eens. Zeker als de stress oploopt. Ik ben ervan overtuigd dat huiselijk geweld iedereen kan overkomen.

Daarom is het van belang dat iedere beroepskracht en vrijwilliger die met volwassenen, kinderen en/of ouderen werkt kwalitatief goede scholing en training krijgt.  Zodoende dat zij gevoelig zijn voor signalen en handelingsbekwaam zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, verminderen en stoppen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een samenleving die voor iedereen een veilige thuisomgeving biedt voor een gezonde persoonlijke ontwikkeling.

Ik draag daar graag aan bij met mijn trainingen en advies. Ik heb plezier in het werken met groepen. Het overdragen van kennis, het aanleren van vaardigheden en coachen geven me een boost. In de trainingen zorg ik dat er voor elk wat wils is, rekening houdend met de verschillende leerstijlen. Ik geniet vooral als ik zie dat het kwartje valt, de boodschap aankomt en ik deelnemers zie groeien. Ik leer er zelf ook veel van. Ik blijf graag scherp en volg de ontwikkelingen op mijn vakgebied.

Met mijn jarenlange ervaring als trainer, heb ik een ruime schat aan leer- en werkvormen. Daarmee creëer ik een prettige veilige sfeer en beschik ik over een breed repertoire om bekende stof te behandelen of iets nieuws uit te proberen.

Mijn werkervaring is breed. Ik was projectleider en coördinator voor landelijke projecten waarbij ik lobbyde, sprak voor grote groepen, subsidies aanvroeg en artikelen schreef. Ik trainde en adviseerde voor verschillende organisaties. En ik werkte direct met vluchtelingen voor integratie, met jongeren, volwassenen en ouderen waar huiselijk geweld speelde en met mensen met psychische problemen. De praktische casuïstiek uit mijn werk voor Veilig Thuis, Pro Persona of Vluchtelingenwerk geeft mijn trainingen nog meer waarde.

Wil je nog iets meer van me weten? Klik hieronder op mijn LinkedIn link. Of stuur me een mailtje 🙂

Jet van Haitsma