Training Aandachtsfunctionarissen focus ouderenmishandeling

Training Aandachtfunctionarissen met focus op aanpak ouderenmishandeling

Doel

Je bent of wordt aandachtfunctionaris ouderenmishandeling. Dat wil zeggen dat je je collega’s gaat ondersteunen wanneer zij een vermoeden hebben van ouderenmishandeling. Je gaat ze adviseren hoe ze verder kunnen met de signalen die ze zien volgens de stappen van de meldcode. Het management adviseer je over hoe de meldcode logisch in het dagelijks werk past en over de voortgang hiervan intern.

In de training is er aandacht voor de verbeterde meldcode inclusief alle wettelijke kaders: meldcode, afwegingskader, privacy en het delen van informatie en registratie. We kijken naar de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtfunctionaris en werken met een acteur bij de adviesgesprekken. Je leert jezelf te profileren naar collega’s en management en maakt een implementatieplan of borgingsplan van de meldcode voor je eigen organisatie.

Dit leer je

  • Inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris
  • Kennis van risicofactoren, signalen en gevolgen van ouderenmishandeling
  • Kennis van overbelaste mantelzorg en financieel misbruik
  • Inzicht in dilemma’s, twijfels en weerstanden die een rol spelen tijdens het proces van signaleren en handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld
  • Bewustzijn dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen
  • Inschatten of een signaal voldoet aan de criteria acute en structurele onveiligheid
  • Voeren van adviesgesprekken met collega’s en managers
  • Kennis van het op zorgvuldige wijze delen en verwerken van informatie
  • Starten met het ontwikkelen c.q. Borgen van het implementatieplan voor de organisatie meldcode

Doelgroep

Aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

Duur en inzet

6 dagdelen, 1 trainer en 1 acteur op 1 dagdeel

Accreditatie

Registerplein aangevraagd