Begeleide intervisiebijeenkomsten en coaching

Begeleide intervisiebijeenkomsten en coaching voor aandachtsfunctionarissen

Doel

Je bent aandachtfunctionaris en hebt de training hiervoor gehad. Je komt terug in je organisatie en het is niet eenvoudig om je taken van aandachtfunctionaris uit te voeren. Het is te druk, heeft geen prioriteit, er is teveel te doen, je collega’s luisteren niet naar je en het managent ook niet. Of er is zoveel aan de orde dat je overspoeld wordt. Of niemand durft eigenlijk die gesprekken met betrokkenen aan te gaan. En jij liever ook niet.

Dit is niet vreemd of gek. Geef jezelf de tijd en ruimte om te wennen aan je nieuwe of hernieuwde taak. Het kan helpen om regelmatig bijeen te komen met andere aandachtfunctionarissen en ervaringen uit te wisselen, casussen anoniem te bespreken over jouw rol erin of om kennis op te frissen of nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Door deze bijeenkomsten kun je groeien in je rol en wordt het gemakkelijker om je taken uit te voeren. Je leert veel van anderen en ook over jezelf. Ik heb ondervonden dat dit echt helpend is voor aandachtfunctionarissen.

Je kunt je individueel aanmelden en dan proberen we een vastere groep te gaan vormen met de andere individuele aanmeldingen. Je kunt je ook met een groep collega’s aanmelden of met de trainingsgroep.

Doelgroep

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, partnermishandeling, ouderenmishandeling

Duur en inzet

1 dagdeel per keer, 2 tot 4 x per jaar.