Aandachtfunctionaris

Als aandachtsfunctionaris heb je een sleutelrol bij organisaties voor de aanpak van huiselijk geweld. Je adviseert en coacht je collega’s en creëert de voorwaarden waardoor ze goed kunnen werken, onder meer met de meldcode.

Wat is ervoor nodig om de meldcode succesvol in te voeren? Hoe zorg je ervoor dat iedereen weet wat de meldcode beoogt en hoe zij deze in hun dagelijks werk kunnen toepassen? Welke kennis en vaardigheden hebben professionals nodig om ermee te kunnen werken?

Het antwoord op deze en andere vragen ontdek je in onderstaande trainingen:

Om het leren leuk te houden, is elke training een mix van theorie, praktijk en zelf ervaren. In steeds wisselende werkvormen krijg je de kans om te leren, sparren en oefenen. Sommige oefeningen doe je samen met collega-professionals, andere met een acteur Mandy van der Zeeuw. Zo bootsen we de praktijk zo goed mogelijk na.

Reacties op deze trainingen:

  • ”Ik voel me goed voorbereid en weet wat me te doen staat.”
  • ”Ik kan verschillende werkvormen gebruiken als voorlichting naar collega’s en ik krijg energie van de training. Dus heb zin om het werk verder uit te rollen.”
  • ”Nuttige informatie en tools om beter te adviseren, coördineren, signaleren en handelen.”

Heb je liever een training op maat? Of een online training? Bel me voor de mogelijkheden.

Training Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld

Meer informatie

Begeleide intervisiebijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen

Meer informatie

Training Aandachtfunctionarissen ouderenmishandeling

Meer informatie

Motiverende gespreksvoering voor aandachtsfunctionarissen

Meer informatie