Training en Advies Aanpak Huiselijk Geweld

Lang niet iedereen heeft een veilig thuis. Jaarlijks zijn naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van een vorm van kindermishandeling en 200.000 ouderen en volwassenen zijn slachtoffer van evident, ernstig huiselijk geweld. Van alle vrouwen en mannen tussen de 18-70 jaar is 40% ooit slachtoffer geweest van 1 of meerdere huiselijk geweld incidenten.

Als professional, aandachtsfunctionaris, werkgever of ketenpartner kun jij voor hen het verschil maken. Door aandacht te hebben voor de onveilige situatie waarin slachtoffers leven en voor de gevolgen daarvan in hun dagelijks leven. En door tijdig instanties in te schakelen die slachtoffers en plegers kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Met mijn trainingen en adviezen leer je signalen die duiden op huiselijk geweld beter herkennen. Je ontdekt hoe je deze bespreekbaar kunt maken en wat jij kunt doen. En ook welke instanties er klaar staan om te helpen. Je krijgt de ruimte om te leren en ervaringen uit te wisselen met collega-professionals. En vooral ook veel tijd om wat je leert direct uit te proberen en te oefenen. Zodat je na de training het vertrouwen hebt om het zelf te doen.

Hier help ik u mee

  • Passende trainingen waarin veel geoefend wordt

  • Nazorg door intervisie of coaching

  • Procesbegeleiding en advies voor verbetering

Professioneel

Jet van Haitsma Training en Advies is als docent geregistreerd in het CRKBO en gecertificeerd trainer aandachtsfunctionaris bij Hobeon en bij Trainers Huiselijk Geweld. En gecertificeerd trainer Mental Health First Aid volwassenen en jeugd. Jet is gediplomeerd Post-HBO-er systemisch werken bij huiselijk geweld. 

Opdrachtgevers

Certificering